AiriusNe glede na namembnost
prostora vam AIRIUS v
prostorih višine od 4-31m
prihrani tudi preko
35% stroškov ogrevanja.


Airius ventilacija

Razmišljajmo ekološko.


Naravna ventilacija
Naravna ventilacija
Airius ventilacija
Airius ventilacija

Vrtnarstvo Kozjek, Voklo

Sistem AIRIUS je bil nameščen v rastlinjaku z nameščenimi toplotnimi zavesami. Skupna površina rastlinjaka znaša 300m2, višina 6m. Grelni sistem je izveden s toplovodnimi cevmi pod delovno površino.

Nameščeni sta bili dve enoti AIRIUS, in sicer v slemenu rastlinjaka.


Meritve temperature so bile opravljene s temperaturnimi sondami TomKey (odstopanje +/- 0,1oC); zgornja sonda je bila nameščene a v slemenu rastlinjaka (vidna na zgornji desni sliki), spodnja pa med rastlinami, na višini cca 40cm nad delovno površino.


Graf gibanja temperatur v prostoru (desna slika) kaže nekaj zanimivih dejstev; v zelenih okvirjih so ure, ko so bile toplotne zavese odprte, modra črta predstavlja zgornjo in rdeča črta spodnjo sondo, za lažjo primerjavo pa je dodana še skica zunanjih temperatur, povzetih po arhivu vremenskih postaj (Letališče Brnik). V rastlinjaku so nameščeni termostati, ki vzdržujejo temperaturo 15oC na višini cca 1,2m nad delovno površino, v višini pršilcev.


  • V nočnem času, ko so toplotne zavese zagrnjene (območja med zelenimi okvirji), imajo ventilatorji zelo omejen vpliv; temperatura v zgornjem delu prostora znatno pade, medtem ko se spodnja zadržuje zaradi termostatskih nastavitev.
  • Spodnja sonda (rdeča) lepo prikazuje termostatsko vzdrževanje temperature, pri tem pa je opazna razlika skoraj 1oC med izmerjeno in nastavljeno temperaturo - ob višinski razliki samo cca 0,8m.
  • V dnevnem času, takoj ko se zavese odgrnejo, ventilatorji izenačijo temperaturo v prostoru; obe krivulji sta praktično prekriti.
  • Gibanje dnevnih temperatur ustreza gibanju zunanjih temperatur (spodnji graf, povzeto s spletne strani arhiva); ob dvigu le-teh za le nekaj oC se temperature v rastlinjaku dvignejo tudi preko 30oC - to je toplota, ki jo sistem AIRIUS učinkovito izrabi in prazdeli po prostoru.
"Sistem AIRIUS smo preizkusili v obdobju 03.11.-11.11.2009, in sicer v rastlinjaku površine 300m2 z vgrajenimi toplotno-senčilnimi zavesami.
Sami občutki so zelo pozitivni, opazili smo zmanjšano koncentracijo vlage v spodnjem delu prostora, kar kaže na učinkovito kroženje zraka med rastlinami in je prijetno tudi za osebje in stranke. Meritve temperature so pokazale tudi učinkovito izrabo zunanje toplote in izenačitev notranjih temperatur.
V prihodnosti imamo namen opremiti naše rastlinjake s to tehnologijo."
»Gregor Kozjek, Vrtnarstvo Kozjek, Voklo